De vereniging voor mensen die zich willen ontwikkelen in persoonlijke groei, spiritualiteit en bewustwording


OpTil is een vereniging van mensen die activiteiten aanbieden in persoonlijke groei, spiritualiteit en bewustwording én ook een vereniging van mensen die willen deelnemen aan deze activiteiten. Het doel van de vereniging is daarnaast om mensen met elkaar in contact te brengen zodat zij elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.

Onder andere zijn wij:

 • Een samenwerkingsverband en ontmoetingsplek voor mensen, die samen willen inspireren en bruggen bouwen naar de samenleving middels bovengenoemde activiteiten.
 • Een thuis voor therapeuten, lichtwerkers en inspirerende mensen die groepsactiviteiten organiseren, welke uitnodigen tot groei en bewustwording.
 • Een bron van inspiratie voor iedereen die daar aan mee wil doen. Of je nu beginner bent, al meer kennis hebt of als je je wilt verbreden naar nieuwe inzichten of ervaringen: iedereen komt in een warm bad van activiteiten en ontmoeting.

Het energieveld van OpTil is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect, liefde, tolerantie, creativiteit, duurzaamheid en verbondenheid met de natuur. OpTil creëert een uitnodigend veld voor therapeuten en lichtwerkers. Wij zien namelijk, dat deze mensen veelal alleen werken. Druk bezig zijn om wellicht vanuit hun onderneming een klantenkring op te bouwen en deze in stand te houden. Het is in principe een eenzaam gebeuren.
Het zijn gedreven mensen met een passie en mooie talenten. In onze kring kan je dat zichtbaar
maken en delen. Je mag natuurlijk mee profiteren van ons veld doordat leden en deelnemers in
potentie nieuwe klanten kunnen zijn.
Door het bijeenbrengen van dit vraag en aanbod aspect, voelen wij dat wij elkaar enorm kunnen
versterken op verschillende vlakken.

Wat gaan wij doen?

De vereniging gaat zich inzetten voor activiteiten die uitnodigen tot:

 • persoonlijke groei
 • bewustwording
 • ontmoeting
 • verbinding
 • beleving

Het aanbod van activiteiten is daarin heel divers. Er is het streven naar diversiteit, zodat de verschillende sporen die leiden naar bewustzijn en ontwikkeling aan bod kunnen komen. Er is aandacht voor het lichaam, de geest en het gevoel.

De activiteiten zullen voor een deel vorm krijgen door therapeuten en lichtwerkers, die binnen de visie hun expertise aanbieden. Dat kan plaats vinden, zowel binnen als buiten.

Met de aanbieders wordt een prijs overeengekomen voor de dienst die zij aanbieden. In de prijsbepaling zal de huur (incl), korting leden een rol spelen. Zolang de vereniging nog niet definitief is opgericht, vragen wij van de deelnemers een bijdrage uit het hart en een stukje investering van de aanbieders. Voor activiteiten die plaats vinden bij Onder de Toren, zou je 60% van de schenking mogen vragen, 40% gaat naar OpTil voor gemaakte kosten. Voor buitenactiviteiten vragen wij van aanbieders een bijdrage uit het hart voor OpTil. Als tegemoetkoming voor onze inspanning en om te kunnen investeren.

Aanbieders profiteren van het veld van de vereniging. Zij mogen zich daarin profileren en ook klanten werven. OpTil is tevens een broedplaats voor nieuwe initiatieven/projecten, die binnen de visie ondersteunend zijn voor de samenleving. Middels deze ideeën slaan we een brug naar de samenleving. Een (wisselende) kerngroep van therapeuten en mensen met passie zetten zich daarvoor in, creëren samen en willen elkaar versterken. De vereniging ondersteunt dit facilitair en waar mogelijk financieel.


De vereniging wil haar leden een thuis bieden om samen te komen, een plek voor

ontmoeting, verbinding en uitwisseling.


Uit de veelheid van activiteiten die daarin plaats kunnen vinden, noemen wij bijvoorbeeld:

 • Verdiepingsvormen
 • Meditatie, stiltewandelingen, klankconcerten
 • Workshops en cursussen
 • Langlopende groepsactiviteiten Yoga, Tai Chi, Ademhaling, mindfulness etc.
 • Lezingen
 • Binnen- en buitenactiviteiten

Hoe gaan wij dit doen?


De kern van de vereniging bestaat uit therapeuten/lichtwerkers en inspirators, die de missie van de
vereniging vorm willen geven. Vanuit hartverbinding en passie zetten zij zich samen in voor
activiteiten en projecten die de vereniging en elkaar kan versterken. Zij doen dat vanuit eigen
expertise en ervaring. Dit is de eerste vorm van lidmaatschap.

De tweede vorm van lidmaatschap is voor mensen die incidenteel activiteiten organiseren,
welke passen binnen de missie van de vereniging. De mensen uit deze kring kunnen zichzelf
aanmelden of zijn uitgenodigd door de vereniging.

Daarnaast zijn er de mensen die willen deelnemen aan georganiseerde activiteiten door aanbieders of de vereniging. Dezen kunnen lid zijn: de derde vorm van lidmaatschap. Zij steunen daarmee extra de basis van de vereniging en zij mogen daarvoor een korting verwachten op de activiteiten. Maar ook mensen die geen lid zijn en/of die zich eerst eens willen oriënteren zijn welkom bij de activiteiten.

Waarom eigenlijk?

De tijd waarin wij leven wakkert een verlangen in ons aan. Het leidt tot een zoektocht naar onze
persoonlijke missie in dit leven en onze essentie. Er is een wens naar meer kwaliteit van leven.
Deze ontwikkeling kan lopen via een pad van groeiend bewustzijn. Daarin wordt ook gaandeweg
duidelijk wat onze rol is en welke bijdrage wij kunnen leveren aan veranderingen in de samenleving
en het klimaat. Er lijkt een veld te zijn ontwikkeld van krachten die nu samen vallen. De
samenleving is volop in beweging richting groei, bewustzijn en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid.
Dit veld van verandering en energie transities zijn te verklaren als je beseft, dat wij ons in een
overgang bevinden van het Vissen tijdperk van ruim 2000 jaar (astrologisch gezien) naar het
Waterman tijdperk. Na de verticale energiestroom (religie en hiërarchie in Vissen) van
Godsbeleving en het individu, ontstaat nu een horizontale energiebeweging (Spiritualiteit en
verbinding op aarde in Waterman). De mens, die behoefte heeft aan samen zijn en verbinding. Die
vanuit inspiratie de goddelijke ziel wil leven, wetende dat wij elkaar nodig hebben voor innerlijke
groei.

Voor wie?

Grote veranderingen veroorzaken echter altijd eerst chaos. Dit geeft vaak pijn, verwarring, angst en
onzekerheid. OpTil wil daarbij ondersteuning bieden in een liefdevolle vereniging.

We leven in een tijdsvak, waarin mensen zoeken naar verbinding en een groeiende behoefte aan
delen. Er is behoefte aan momenten waarop we kunnen samen komen voor ontmoeting, inspiratie
en groei. Niet meer alles alleen willen doen, maar juist in relatie met anderen. Wanneer mensen
naar binnen keren en zichzelf leren accepteren, is er een weg van liefde in het verschiet.
Er is bewust niet gekozen voor een specifieke doelgroep, want we willen niemand uitsluiten.
Veranderingen in de samenleving raken zowel jong als oud. Klanten zijn dan ook van alle leeftijden
en maken geen deel uit van een specifiek segment. In de programmering en het aanbod zal dan ook
differentiatie plaats vinden.

Organische ontwikkeling

We stellen op dit moment nog geen tijdsdoelen. We kiezen er bewust voor om de ontwikkeling van
de vereniging organisch te laten verlopen. Dit heeft betrekking op:

 • De vereniging bestuurlijk
 • Opbouw community
 • Ledenwerving
 • Vorming Kerngroep
 • Opzetten van activiteiten
 • Locatie bepaling


Wij hebben de wens voor in de toekomst van een vaste locatie voor de vereniging. Dat biedt een
thuis voor meer ontmoeting en geeft meer mogelijkheden.
Tot dat moment zal er voor binnen activiteiten ruimte gehuurd worden.


De eerste 50 deelnemers van een activiteit ontvangen het lidmaatschap voor een half jaar gratis.


Leden

We streven naar een vereniging met een ledental van ongeveer 150 mensen. De leden kunnen
passief zijn, dat wil zeggen mensen die alleen deelnemen aan activiteiten
Actieve leden zijn mensen die iets aanbieden in de vorm van workshop, training, lezing etc.
De vereniging vraagt aan de leden een contributie van €135,- per jaar vooraf te betalen of €12,50
per maand.
De eerste 50 deelnemers van een activiteit ontvangen het lidmaatschap voor een half jaar gratis.
Hiervoor krijgen ze:

 • Korting op een plek om met anderen samen te komen
 • Naamsbekendheid doordat leden elkaars activiteiten actief promoten
 • Deelnemers die aan activiteiten mee gaan doen via de netwerken van OpTil leden

error

Ik wil dit delen!